Zapraszamy do oglądania transmisji ze spotkania „Dostępność i dialog – okrągły stół z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych” już 1 grudnia o godz. 10:00 na żywo na Youtube: https://youtu.be/uog2phHGO0c

Celem spotkania jest integracja środowiska wspierającego i zrzeszającego osoby niepełnosprawne, pracodawców oraz instytucji zajmujących się ochroną praw osób niepełnoprawnych oraz kształtowaniem przyjaznego otoczenia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Formuła okrągłego stołu ma pozwolić na zmapowanie problemów i wyzwań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie kluczowych postulatów rozwiązań w atmosferze otwartości i dialogu.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele organizacji wspierających osoby niepełnosprawne, organizacji pacjentów, instytucji takich jak: Ministerstwo Zdrowia, PFRON, ZUS, MFiPR, Urzędu Wojewódzkiego oraz związków pracodawców.

DOSTĘPNOŚĆ I DIALOG 1