"Indeks stabilności i poziomu rozwoju organizacji obywatelskich w
Polsce w 2021 roku

W kolejnej edycji  raportu Indeks Stabilności i Poziomu Rozwoju CSO dla
Polski [1] zwracamy uwagę, że w 2021 roku organizacje społeczne w
kraju nadal odczuwały skutki pandemii COVID-19 i nadzwyczajnych
środków prawnych przyjętych w celu złagodzenia tych efektów.
Chociaż organizacje szybko przeorganizowały swoją pracę, zostały
mocno dotknięte przez pandemię i otrzymały przy tym niewielkie
wsparcie publiczne. Wiele osób aktywnych w organizacjach i
angażujących się obywatelsko spotkało się z gwałtownymi reakcjami
policji i innych podmiotów, gdy próbowały korzystać ze swoich praw
konstytucyjnych, w tym prawa do publicznego wyrażania opinii i
protestu. W wyniku tych trudnych warunków wśród osób zaangażowanych
w sektor obywatelski można było zaobserwować nasilenie się zaburzeń
psychicznych i wypalenia zawodowego. Zapraszamy do lektury!