KSON BIULETYN lipiec sierpien 2022 1

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował
krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy
osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta pozwoli zobrazować,
jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób
niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby. Ważnym
zagadnieniem jest również poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w
zakresie kontaktów z administracją publiczną.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą, o przekazanie
informacji o badaniu i linku do ankiety jak największej grupie osób z
niepełnosprawnościami lub ich opiekunom.

Poniżej przesyłam link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie
działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie
internetowej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 6 września 2022 r.

Z poważaniem,

Piotr Wójtowicz
Samodzielny Specjalista
ds. badań i analiz

Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej
tel. 225055742

W załączeniu  opinie do projektu strategii współpracy województwa dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi.
Konsultacji niniejszego dokumentu dokonaliśmy w oparciu o ponad 30 NGO a przy opracowaniu ostatecznych wniosków pracowali z nami ekonomiści, socjologowie i prawnicy jeleniogórskiego środowiska akademickiego. Prosimy o włączenie naszych uwag do strategii.

Fundacja ,,Wiatrak” po raz kolejny pragnie zaprosić osoby z
niepełnosprawnościami do udziału w Festiwalu Twórczości Osób
Niepełnosprawnych fART. Będzie to jedenasta edycja Festiwalu. Festiwal
promuje twórczość osób z niepełnosprawnościami, ukazuje szerszej
publiczności ich możliwości, promuje talenty i wszelkie formy
artystyczne jako rodzaje terapii przez sztukę oraz udowadnia, jak
można kruszyć bariery i przezwyciężać zahamowania, tworząc klimat
wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Wcześniejsze doświadczenia
pokazały, że fART to bardzo cenny i owocny czas zarówno dla
uczestników jak i dla organizatorów. Tegoroczna edycja odbędzie się
pod hasłem „Pokój, solidarność, wolność”, zaczerpniętego ze
słów św. Jana Pawła II „Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć
cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju,
solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w
Chrystusie” (List apostolski Tertio millennio adveniente, 1994 r.).
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, który
dostępny jest do pobrania w załącznikach oraz na stronie
internetowej.
https://wiatrak.org.pl/xi-festiwal-tworczosci-osob-niepelnosprawnych-fart/

Serdecznie pozdrawiam!
--
Paulina Słowińska

 ANIMATOR KULTURY

Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak"

ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz

tel.: (52) 32 34 810

www.wiatrak.org.pl

KONIECZNIE TRZEBA TO WYPEŁNIĆ !!! ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH OPIEKUNÓW.

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.


Poniżej przesyłam link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5 <https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5>

Przed 12 laty z inicjatywy dolnośląskich samorządowców, KSON-u oraz Karkonoskiego Parku Narodowego powstała w Karkonoszach I i jedyna jak na razie trasa turystyczna z Kopy na Równię pod Śnieżką. Z satysfakcją trzeba odnotować, że PFRON coraz częściej sięga do projektów, które mogą przybliżyć osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, a przez to i reszcie społeczeństwa te zakątki naszych wspaniałych górskich atrakcj, które jeszcze do niedawna były dla nich niedostępne. 

Przypominamy Państwu wydarzenia z 13 i 14 października ubiegłego roku to jest I Kongres Turystyki Społecznej organizowany w Jeleniej Górze przy współorganizacji KSON. Zapowiadając coraz nowsze inicjatywy w tym kierunku. W dalszym ciągu najbliższymi wydarzeniami będzie poprawa dostępu do Wodospadu Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie, który to projekt wartości około 2,3 mln złotych realizuje KSON wraz z Karkonoskim Parkiem Narodowym i Lasami Państwowymi. 

W załączeniu link do filmu z I Kongresu Turystyki Społecznej. 

https://youtu.be/x8cIpoSJ0mY